Xəbərlər

ICSD - In Cassette Staining Device sistemi ilə təchiz olunmuş Ekspressbankın ilk ödəniş terminalları artıq istifadədə

 ICSD - In Cassette Staining Device sistemi ilə təchiz olunmuş Ekspressbankın ilk ödəniş terminalları artıq istifadəyə verilmişdir. Bu sistemlər təchiz olunmuş terminallardan oğurluq artıq mənasızdır. Belə ki, oğurluq halında əskinaslar xüsusi silinməyən boya ilə boyanacaqdır və istifadəyə yararsız hala düşəcəkdir.