IPDS (Oberthur)

Deposit seyfin üst hissəsindəki açılan hərəkətli qutu : 1dən- 500 əskinasa qədər
Depozit seyfin həcmi: 10 000 əskinas və daha çox
İki boltlu açarlı bağlama
Saxlanılan əskinasların milli saniyə ərzində rənglənməsi  aşağıda göstərilənlər aşkar olunduqda:
İcazəsiz daxil olma
Oğurluq
Temperatur