RS12 (Oberthur)

Əskinasların neytrallaşdırılması sistemi
İcazəsiz giriş imkanının aradan qaldırılması
Tamamilə şifrələnmiş məlumatların göndərilməsi protokolu
İndividual özəl rejimlərin köməyi ilə istifadəçi tərəfindən müəyyən olunmuş idarəetməyə nəzarət
Küçədə daşınma üçün əlavə olaraq qiymətlilərin təhlükəsizliyi:
İstifadəçi və konteyner arasındakı elektron zəncir, məsafədən idarəetmə konsolu vasitəsilə aktivləşdirilmə
Zamanla daxil olma imkanının məhdudlaşdırılması (açılışların müddəti və intervalı)
Nəqliyyatda xüsusi rəf vasitəsilə etibarlı saxlanma
Hadisələr və protokolların ətraflı hesabatı üçün qara qutu
Səsli siqnalizasiya (alarm) və qorxuducu sistem (tüstü), plomb-indikatorun istifadə olunması imkanı.