DeMon U / Vildis (Russia)

"DeMon" elektrokimyəvi detektoru - sikkələrin, külçələrin, qiymətli metal və ərintilərdən hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatların həqiqiliyini yoxlamaq üçün portativ elektron cihazdır.