Böyüdücü С2U / Vildis (Rusiya)

Portativ kriminalistika böyüdücüləri ailəsindən olan C2 -nin imkanları  xəzinədarların və müxtəlif sferaların ekspertlərinin ehtiyaclarını tam ödəmək üçün geniş modifikasiya seçimli qurğudur. Holoqramdakı gizli şəkli aşkar eləmək, relyef növlü çapların və mikroçapların geniş funksiyalı imkanlarını, erqonomik dizayna malik olan böyüdücüləri əskinasların, qiymətli kağızların, sənədlərin və mühafizə elementli poliqrafiya məhsullarını istənilən şəraitdə yoxlanması mümkündür.