“UNO-Q” –call forwarding –one line

 “UNO-Q” –call forwarding –one line həlli vasitəsilə bir sıra gözləmə növbəsi ilə Siz xidmət
 üçün sərf olunan vaxtıı optimallaşdıraraq daha çox müştəriyə xidmət göstərilməsini
təmin edə bilərsiniz.