PRO 12LPM

Dünya ölkələrinin valyutalarının yoxlanması;
Əskinasların həqiqiliyini kompleks şəkildə yoxlanması;
Əskinasın maqnit elementinin yoxlanması;
Ultrabənövşəyi deteksiya;
Ağ işığın yarıb keçən spektrində yoxlanması;
Əskinasın həndəsi quruluşunun təyin olunması;
Quraşdırılmış böyüdücü şüşə - 2.5 X;
Əskinasların yelpik və dəst şəkli vəziyyətində həqiqiliyin təyin olunması;
Detektordan kənarda istifadə oluna bilən ağ işıq

Təyinatı - retail şəbəkəsi və banklar