Seyf – Neutron Star II/4

Yanğına və oğurluğa qarşı müdafiə
Sənədlərin və digər qiymətlilərin saxlancı üçün nəzərdə tutulub
İkiqat mil quruluşlu açar (2 açar daxil olmaqla)
Siyirtmələrin hündürlüyə görə tənzimlənməsi
Döşəməyə bərkidilməsi üçün xüsusi hazırlanıb
Rəngi: Boz
Ölçüləri: 780x600x460 mm
Tutumu: 95 L
Çəkisi: 128 kg