Moniron Dec Multi

Redtooth- bütün təhlükəsizlik nişanlarına görə əskinasların analizi üçün unikal spektral texnologiya

 

İnfraqırmızı deteksiya;

Əskinasın maqnit elementinin yoxlanması;
Ultrabənövşəyi deteksiya;
Ağ işığın yarıb keçən spektrində yoxlanması;
Əskinasın həndəsi quruluşunun təyin olunması;
Əskinasların yelpik və dəst şəkli vəziyyətində həqiqiliyin təyin olunması;

Təyinatı- retail şəbəkəsi, banklar