ARCA CM18 elektron kassir

Bankın filial şəbəkəsinin təşkili zamanı kapital qoyuluşlarına (CAPEX) və əməliyyat xərclərinə (OPEX) kəskin qənaət olunmasına imkan yaradır və aşağıda adları sadalanan avadanlıq və proseslərə ehtiyacı aradan qaldırır:

  • Filialın təşkili zamanı xəzinə və zirehli kassanın təşkili
  • Əskinas çeşidləyici, detektorlar və qablaşdırıcı avadanlıqların istifadəsi
  • Əskinasların qablaşdırılması, saxlanılması və daşınması üçün sərfiyyat materiallarının istifadəsi
  • Filial ştatında xəzinədar və kassir olması

Bununla yanaşı əlavə üstünlüklər:

  • Müştərilər üzrə marketinq yeni "target group"-lar müəyyən etdikdə asanlıqla filial və şöbələrin yerinin dəyişdirilməsi
  • Elektron kassirin bankın vahid əməliyyat sisteminə qoşulması
  • Tranzaksiyaların online həyata keçirilməsi
  • Bütün bank şəbəkəsi üzrə nağd pul qalıqları, hərəkəti və əməliyyatlar barədə online məlumatın əldə olunması
  • Eyni zamanda 4 növ valyuta və 11 nominalla ilə işləmək imkanı