AZN əskinasları üçün banderol halqalar, 1000 ədəd (istehsalçı Orfix/Almaniya)